Om Thilia Bygg AB

Thilia Bygg AB startades 1993 av Kaj Lindhagen. Verksamhetsinriktning har varit produktionsledning vid om- och tillbyggnadsarbeten, samt nyproduktion. Arbeten har till största del utförts med hjälp av underentreprenörer/ sidoentreprenörer där Thilia Bygg AB haft ansvaret för produktionssamordning. Stora kunder har genom åren varit SISAB och Stockholms Stad, bostadsrättföreningar, företag och privatpersoner.

Thilia Bygg AB:s affärsidé är konsultuppdrag inom projektledning, byggledning, kontroll. Thilia Bygg drivs av Kaj Lindhagen. Kaj har byggnadsteknisk utbildning och utbildad fastighetsmäklare och har lång erfarenhet av olika bygg projekt. Kaj är av SP Certifiering certifierad kontrollansvarig och av Kiwa Sverige certifierad entreprenadbesiktningsman.

Thilia Bygg AB har ett bra kontaktnät inom tekniska konsulter, arkitekter och övriga entreprenörer inom olika yrkesgrupper.

Bild: Långbrodals Gamla Skola. Förskolan Tillbyggnad av förskola. Produktionsledning Thilia Bygg AB, Kaj Lindhagen. Beställare: Erfator Projektledning AB/ Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB