Miljö och kvalitet

Thilia Bygg AB levererar produkter och tjänster som överensstämmer med våra kunders önskemål och förväntningar. Vi arbetar ständigt för att förbättra arbetsmiljön i våra projekt. Vi verkar för ett ekologiskt tänkande till skydd för livsmiljön på kort och lång sikt.

Vår kvalitetspolicy

  • Att vi levererar produkter och tjänster i utlovad tid och som är av rätt kvalitet i enlighet med våra kunders förväntningar
  • Att vi följer tillämplig lagstiftning och övriga krav
  • Att vi genom erfarenhetsåterförening, utbildning och nytänkande ständigt förbättrar vårt arbetssätt
  • Att vi i allt vi gör är professionella, engagerade och målfokuserade

Vår miljöpolicy

  • Att vi förser våra kunder med tjänster som hjälper dem att styra mot ett ekologiskt samhälle
  • Att vi strävar efter att våra kunders och samhällets förväntningar och krav på kretslopp- och miljöanpassning uppfylls
  • Att vi miljöanpassar vår verksamhet i alla led och arbetar för att ständigt förbättra miljön hos oss själva och genom påverkan på våra kunder